O kole naukowym :

Opiekunem naukowym koła od początku jego istnienia jest: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ.

W kole działają studenci różnych specjalności pedagogicznych, głównie jednak pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki.

cropped-nkpo1.png