Aktualności

Przepraszamy, że ostatnio zabrakło nowych informacji odnośnie naszej działalności. Jest to spowodowane mnóstwem nowych pomysłów dotyczących tematyki naszego koła naukowego, a nie ich brakiem :)

W roku akademickim 2015/2016 ruszamy pełną parą z realizowaniem naszych celów, które opiszemy już niebawem. W dalszym ciągu poszukujemy wolontariuszy – informacje znajdziecie w zakładce.

 

 

Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła

Pedagogiki Opiekuńczej za semestr letni 2011:

 • Przyjęcie nowych członków koła, a także wybór nowego samorządu NKPO, w skład którego weszli:

 • Katarzyna Firuta – przewodnicząca

 • Kinga Berestecka – zastępca

 • Iwona Turzańska – sekretarz

 • Kontynuacja pomocy dzieciom z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry we współpracy z zielonogórskim OPS. Opieka sprawowana jest systematycznie, a ewaluacja postępów przekazywana do OPS w ramach programu „Mój Przyjaciel”.

 • Udział w konferencji pt. „Dziecka w świecie współczesnym. Perspektywa pedagogiczna.” dnia 07.04.2011 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była to III konferencja Kół Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych, zorganizowana przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Młodych Pedagogów Terapeutów AGO oraz Rade Kół Naukowych WSE UAM. Na konferencje, podczas której były prezentowane referaty głównie studentów różnych specjalizacji pedagogiki UAM, zostaliśmy zaproszeni przez Kolo Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej RAZEM. W konferencji uczestniczyły dwie przedstawicielki NKPO.

 • Zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin zastępczych objętych programem „Mój Przyjacie” dn. 11.06.2011 r. na basenie, a następnie w kawiarni w Sali zabaw (Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Zielonej Górze). Była ona przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry oraz ich wolontariuszy. Obejmowała liczne zabawy na basenie a później w kawiarni w Sali zabaw, w tym malowanie twarzy i nauka modelowania balonów. Wolontariusze bawili się razem z dziećmi co pozwoliło na ich jeszcze większą integrację. Po zakończonej zabawie na basenie wszyscy udali się do kawiarni gdzie czekał na dzieci i ich wolontariuszy poczęstunek. Na koniec każde z dzieci otrzymało paczkę, w której znalazły się słodycze, a także gra planszowa lub sprzęt sportowy.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEGO STUDENCKIEGO KOŁA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ ZA SEMESTR ZIMOWY 2009-2010

 • Przyjęcie nowych członków koła (12.10.2009r.)

 • Wybór nowego samorządu NKPO, w skład którego weszli:

 • Klaudia Felińska – przewodnicząca

 • Kinga Berestecka – zastępca

 • Iwona Turzańska – sekretarz

 • Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu miasta Zielona Góra. Impreza została zorganizowana w kawiarni „Pod Aniołami” przy ul. Prostej w Zielonej Górze dnia 12.12.2009 r. Program zabawy obejmował:

 • Zabawy grupowe

 • Zabawy konkursowe

 • Spotkanie z Mikołajem oraz prezenty

 • Rozmowy z opiekunami oraz ich uczestnictwo w zabawach z dziećmi

Celem zabawy było wspólne spędzanie czasu dzieci z opiekunami – studentami oraz ich pogłębiona integracja. Dofinansowanie z MOPS.

 • Współpraca studentów z dziećmi z rodzin zastępczych – udzielanie dzieciom pomocy z zakresu wiedzy szkolnej oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Obecnie mamy pod opieką 19 dzieci. Liczba ta zmniejsza się w efekcie dobrej współpracy wolontariuszy, dzieci i ich opiekunów. Współpraca trwa przez cały rok szkolny, a jej ewaluację przekazujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej (OPS) w Zielonej Górze.

 • Wyjście do kina z dziećmi objętymi programem „Mój Przyjaciel” (grudzień 2009 r.). Wyście miało na celu ukazanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do uczestnictwa w kulturze. Dofinansowanie z MOPS.

 • Wyjście do teatru z dziećmi objętymi programem „Mój Przyjaciel”. Zorganizowaliśmy dwa wyjścia – dla dzieci młodszych (spektakl „Królowa Śniegu” 21.02.2010 r.) i dla dzieci starszych (spektakl „Przyjazne Dusze” 13.02.2010 r.). Wyście miało na celu uczestnictwo dzieci w kulturze oraz zachęcenie ich do tego typu aktywności w czasie wolnym. Dofinansowanie z środków UZ (przez Parlament Studencki).

Sprawozdanie z działalności Naukowego NKPO za semestr letni 2009:

 • Kontynuacja pomocy dzieciom z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry we współpracy z zielonogórskim OPS. Opieka sprawowana jest systematycznie, a ewaluacja postępów przekazywana do OPS w ramach programu „Mój Przyjaciel”.
 • Uczestnictwo w „Dniach Otwartych” Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), które odbyły się 22 oraz 23 marca 2009 roku.

Aby pozyskać nowych członków NSKPO obecni zaangażowani członkowie koła promowali naszą działalność. W tym celu wystawili swoje stanowisko, odpowiadali na wszelkie zadawane przez zainteresowanych pytania, rozdawali przygotowane specjalnie na tę okazję ulotki NSKPO oraz prezentowali kronikę, by każdy mógł oglądnąć zdjęcia z wszystkich zabaw i imprez przez nas organizowanych.

 • Wspólna organizacja wraz z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym (OAO) w Zielonej Górze II Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na UZ (25 – 31.05.2009r.)

Program przedsięwzięcia obejmował:

25 maja – Poniedziałek

 • 9.45 – 11.15 Zrozumieć adopcję. Jawność adopcji. Adopcja zagraniczna. Trudności adopcji. Wykład i spotkanie z dr Grażyną Gajewską i mgr Wandą Boczek – długoletnim dyrektorem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielona Górze. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B, Aula F

26 maja – Wtorek

 • 9.30-10.10 Film na temat zawodowej rodziny zastępczej. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B (Akademik) s.109
 • 10.10-11.00 Prezentacja debaty nt. „Problemy rodzinnej opieki zastępczej i sposoby ich przezwyciężania” która miała miejsce na ubiegłorocznym seminarium organizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B (Akademik) s.109
 • 11.00-11.30 Dyskusja wokół problemów opieki zastępczej w województwie lubuskim, w mieście Zielona Góra oraz sposobów ich rozwiązywania.

27 maja – Środa

 • 15.00-16.00 Spotkanie ze Stowarzyszeniami Rodzin zastępczych z Zielonej Góry oraz Chociul „Promyk Nadziei”. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B, sala 109

28 maja – Czwartek

 • 10.00-15.00 Kampania informacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mieście i wybranych miastach województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego – Udział Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze Możliwość zadania pytań nt. np.: warunków jakie muszą spełnić kandydaci na rodziny zastępcze, w tym na zawodowe; procedurze kwalifikacyjnej; o przysługujących im świadczeniach pieniężnych i innej pomocy/wsparciu. Miejsce: al. Wojska Polskiego 69 Hol – Przed aulą C

29 maja – Piątek

 • 10.00-15.00 Kampania informacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mieście Zielona Góra i wybranych miastach województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego – Udział Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Dziecka Krzywdzonego w Zielonej Górze. Możliwość zadania pytań dotyczących opieki zastępczej nad małym dzieckiem. Miejsce: al. Wojska Polskiego 69 Hol – Przed aulą C

30 maja – Sobota

 • 16.30… Udział w Festynie w Świebodzinie – w Ramach Dni Świebodzina – organizowanym przez m.in. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Promyk Nadziei” – zaproszenie w ramach współpracy

31 maja – Niedziela

 • 13.00-15.30 Udział w Pikniku Rodzinnym – Osiedle Zacisze
 • Wspólna organizacja wraz z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ, studentami II OiPNS oraz Parafią św. Józefa Oblubieńca i świetlicą do niej przynależącą Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (31.05.2009r.) dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry oraz dzieci z osiedla „Zacisze” w Zielonej Górze. Impreza miała na celu m.in. promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu z rodziną/opiekunami. Program zabawy obejmował aż 7 stoisk z przeróżnymi zabawami, np. zabawy zręcznościowe, łowienie rybek, malowanie twarzy, zabawy z chustą itd. Było również stoisko policji, pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz tańca zespołu CHEER UP oraz grupy TRAMP’y ze Studia Tańca TRANS. Plan zabawy przewidywał również pokaz karateków ze Szkoły Karate NIDAN, czy pokaz tańca współczesnego grupy SHAKER z Domu Harcerza oraz studentów UZ.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEGO STUDENCKIEGO KOŁA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ ZA LATA 2008-2009

Sprawozdanie z działalności Naukowego Studenckiego Koła Pedagogiki Opiekuńczej (NSKPO) za semestr zimowy 2008-2009:

 • Przyjęcie nowych członków koła (14.10.2008r.)
 • Wybór nowego samorządu NKPO, w skład którego weszli:
 • Klaudia Felińska – przewodnicząca
 • Jagoda Zdolska – zastępca
 • Kinga Berestecka – sekretarz (28.10.2008r.)
 • Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu miasta Zielona Góra. Impreza została zorganizowana w Klubie Studenckim Kotłownia dnia 13.12.2008r. Program zabawy obejmował:
 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy konkursowe
 • Spotkanie z Mikołajem oraz prezenty
 • Rozmowy z opiekunami oraz ich uczestnictwo w zabawach z dziećmi

Celem zabawy było wspólne spędzanie czasu dzieci z opiekunami – studentami oraz ich pogłębiona integracja.

 • Współpraca studentów z dziećmi z rodzin zastępczych – udzielanie dzieciom pomocy z zakresu wiedzy szkolnej oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Obecnie mamy pod opieką 22-je dzieci. Współpraca trwa przez cały rok szkolny, a jej ewaluację przekazujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej (OPS) w Zielonej Górze.
 • Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu miasta Zielona Góra oraz dla studentów NSKPO. Kurs Zorganizowany został w Sali nr 15 budynku C-10 Uniwersytetu Zielonogórskiego dnia 28.03.2009r. Został on przeprowadzony przez Panią Bogusławę Breitkopf z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry. Tematyka kursu:
 • Schemat postępowania (zachowania się) w miejscu wypadku.
 • Telefon o pomoc – może komuś uratować życie.
 • Krwawienia z nosa – co robić?
 • Krwawiące rany.

 • Środki opatrunkowe i ich zastosowanie.
 • Co można wykorzystać, aby opatrzyć ranę?
 • Silnie krwawiące rany. W jaki sposób zatamować krwawienie?
 • Urazy termiczne.

 • Uszkodzenia kości i stawów.
 • Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zasłabnięć.
 • Utrata przytomności.

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych.
 • Resuscytacja dziecka i niemowlęcia.
 • Postępowanie ratownicze w przypadku epilepsji.

 • Oparzenia chemiczne – substancje niebezpieczne.
 • Zatrucia.
 • Zakrztuszenia (zadławienia).

 

Sprawozdanie z działalności Naukowego NSKPO za semestr letni 2009:

 • Kontynuacja pomocy dzieciom z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry we współpracy z zielonogórskim OPS. Opieka sprawowana jest systematycznie, a ewaluacja postępów przekazywana do OPS w ramach programu „Mój Przyjaciel”.
 • Uczestnictwo w „Dniach Otwartych” Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), które odbyły się 22 oraz 23 marca 2009 roku.

Aby pozyskać nowych członków NSKPO obecni zaangażowani członkowie koła promowali naszą działalność. W tym celu wystawili swoje stanowisko, odpowiadali na wszelkie zadawane przez zainteresowanych pytania, rozdawali przygotowane specjalnie na tę okazję ulotki NSKPO oraz prezentowali kronikę, by każdy mógł oglądnąć zdjęcia z wszystkich zabaw i imprez przez nas organizowanych.

 • Wspólna organizacja wraz z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym (OAO) w Zielonej Górze II Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na UZ (25 – 31.05.2009r.)

Program przedsięwzięcia obejmował:

25 maja – Poniedziałek

 • 9.45 – 11.15 Zrozumieć adopcję. Jawność adopcji. Adopcja zagraniczna. Trudności adopcji. Wykład i spotkanie z dr Grażyną Gajewską i mgr Wandą Boczek – długoletnim dyrektorem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielona Górze. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B, Aula F

26 maja – Wtorek

 • 9.30-10.10 Film na temat zawodowej rodziny zastępczej. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B (Akademik) s.109
 • 10.10-11.00 Prezentacja debaty nt. „Problemy rodzinnej opieki zastępczej i sposoby ich przezwyciężania” która miała miejsce na ubiegłorocznym seminarium organizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B (Akademik) s.109
 • 11.00-11.30 Dyskusja wokół problemów opieki zastępczej w województwie lubuskim, w mieście Zielona Góra oraz sposobów ich rozwiązywania.

27 maja – Środa

 • 15.00-16.00 Spotkanie ze Stowarzyszeniami Rodzin zastępczych z Zielonej Góry oraz Chociul „Promyk Nadziei”. Miejsce: ul. Ogrodowa 3 B, sala 109

28 maja – Czwartek

 • 10.00-15.00 Kampania informacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mieście i wybranych miastach województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego – Udział Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze Możliwość zadania pytań nt. np.: warunków jakie muszą spełnić kandydaci na rodziny zastępcze, w tym na zawodowe; procedurze kwalifikacyjnej; o przysługujących im świadczeniach pieniężnych i innej pomocy/wsparciu. Miejsce: al. Wojska Polskiego 69 Hol – Przed aulą C

29 maja – Piątek

 • 10.00-15.00 Kampania informacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Mieście Zielona Góra i wybranych miastach województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego – Udział Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Dziecka Krzywdzonego w Zielonej Górze. Możliwość zadania pytań dotyczących opieki zastępczej nad małym dzieckiem. Miejsce: al. Wojska Polskiego 69 Hol – Przed aulą C

30 maja – Sobota

 • 16.30… Udział w Festynie w Świebodzinie – w Ramach Dni Świebodzina – organizowanym przez m.in. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Promyk Nadziei” – zaproszenie w ramach współpracy

31 maja – Niedziela

 • 13.00-15.30 Udział w Pikniku Rodzinnym – Osiedle Zacisze
 • Wspólna organizacja wraz z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ, studentami II OiPNS oraz Parafią św. Józefa Oblubieńca i świetlicą do niej przynależącą Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (31.05.2009r.) dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Zielonej Góry oraz dzieci z osiedla „Zacisze” w Zielonej Górze. Impreza miała na celu m.in. promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu z rodziną/opiekunami. Program zabawy obejmował aż 7 stoisk z przeróżnymi zabawami, np. zabawy zręcznościowe, łowienie rybek, malowanie twarzy, zabawy z chustą itd. Było również stoisko policji, pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz tańca zespołu CHEER UP oraz grupy TRAMP’y ze Studia Tańca TRANS. Plan zabawy przewidywał również pokaz karateków ze Szkoły Karate NIDAN, czy pokaz tańca współczesnego grupy SHAKER z Domu Harcerza oraz studentów UZ.

 

Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim

28.05.2008 – 31.05.2008

Rodzinna opieka zastępcza jest obecnie ważnym problemem społecznym i obszarem poznania naukowego. Pracownicy naukowi Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki, studenci zrzeszeni w Naukowym Studenckim Kole Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz studenci pedagogiki, głównie specjalności opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego postanowili aktywnie włączyć się w toczącą się w Polsce dyskusję na ten temat.

Zaproponowali oni w dniach od 28 do 31 maja 2008 roku wiele działań mających na celu zarówno przekazanie wiedzy na temat rodzinnej opieki zastępczej, kierunków polityki społecznej, aktualnej sytuacji i oczekiwań lokalnego środowiska studentom uniwersytetu zielonogórskiego nie tylko różnym specjalnościom kierunku pedagogika, ale także studentom historii, filologii polskiej, matematyki, fizyki, którzy w przyszłości mogą zostać nauczycielami oraz pedagogom i nauczycielom zielonogórskich szkół jak i wywołanie dyskusji wokół rodzinnej opieki zastępczej, zainteresowanie nią społeczności akademickiej i miasta Zielona Góra, wzbudzenie refleksji nad gotowością do profesjonalnej rodzinnej opieki zastępczej, przekazanie informacji o poszukiwaniu kandydatów w mieście i województwie lubuskim. Chcieliśmy również podzielić się doświadczeniami praktycznymi, zintegrować osoby zaangażowane w rozwój rodzinnej opieki zastępczej w regionie lubuskim, przedstawić autorski program naukowo – praktyczny na temat wsparcia edukacyjnego dzieci z rodzin zastępczych kierowany przez dr Grażynę Gajewską, a realizowany przy aktywnym udziale studentów specjalności opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego, Naukowego Studenckiego Koła Pedagogiki Opiekuńczej na UZ i we współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Zielonej Górze, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz pedagogami zielonogórskich szkół. Zamierzaliśmy powodować lepsze zrozumienie dziecka z rodziny zastępczej, adoptowanego i jego opiekunów oraz ukazać medialny obraz rodzinnej opieki zastępczej.

Mając na uwadze te liczne cele już tydzień przed planowanym przedsięwzięciem spotykaliśmy się z dziennikarzami zielonogórskich mediów: prasy, radia, telewizji. Najaktywniej współpracowaliśmy z Radiem Zachód czego efektem były informacje o naszych inicjatywach, spotkanie dr G. Gajewskiej ze słuchaczami oraz wykonanie sondy ulicznej z udziałem studentek pedagogiki J. Heintze i I. Bednarz.

28.05.2008r. zaproponowaliśmy projekcję filmu na temat zawodowych rodzin zastępczych, nawiązaliśmy kontakt ze studentami różnych kierunków studiów na UZ gromadząc za pomocą ankiety informacje o tym co wiedzą na temat opieki zastępczej oraz dostarczając o niej ulotki przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

30.05.2008r. zorganizowaliśmy spotkanie studentów z opiekunami rodzinnych pogotowi.

31.05.2008r. odbyła się zabawa z Okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin zastępczych objętych pomocą studentów pedagogiki – specjalność opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego realizowaną również przez Naukowe Studenckie Koło Pedagogiki Opiekuńczej.

Najważniejszym wydarzeniem naukowym jednak było

Seminarium naukowe na temat: „Rodzinna opieka zastępcza. Stan i kierunki rozwoju.”

29.05.2008r. to ważne spotkanie oficjalnie zainaugurował dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ prof. dr hab. Zbigniew Izdebski.

Stan rodzinnej opieki zastępczej w Województwie Lubuskim przedstawiła mgr Grażyna Jelska – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,

Kierunki Strategii polityki społecznej w województwie Lubuskim zaprezentowała mgr Beata Kiecana – Departament Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

Stan opieki zastępczej w Mieście Zielona Góra ukazała mgr Elżbieta Dębek – Zielewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

Propozycję Ustawy O zastępczym rodzicielstwie przedstawiła mgr Marzena Bartosiewicz – Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

Wykład na temat profesjonalizacji opiekunów zastępczych wygłosiła dr Grażyna Gajewska – Uniwersytet Zielonogórski.

Następnie zorganizowaliśmy debatę na temat:

Problemy rodzinnej opieki zastępczej i sposoby ich przezwyciężania”.

Zaproszenia do wystąpienia w roli ekspertów przyjęli przedstawiciele administracji pionu pomocy i polityki społecznej wyżej wymienieni oraz Roman Sondej – Lubuski Kurator Oświaty, Wanda Boczek – Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze, Mariusz Socha ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Zielonej Górze, Irena Karkosz – Kierownik Kuratorów do spraw rodzinnych i nieletnich Wydział Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Zielonej Górze oraz Paweł Jarosz – Opiekun wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej.

Zarówno szanowni goście debaty jak i jej uczestnicy w auli jednoznacznie ją podsumowali. Była tak żywa, szczera, twórcza, że można jedynie żałować, że tak krótko trwała.

W trakcie debaty J. Heintze zaprezentowała sondę uliczną wykonaną w Radio Zachód we współpracy z redaktor Elżbietą Wozowczyk – Leszko.

Po debacie Jagoda Zdolska studentka IV roku pedagogiki OiPNS i z-ca przewodniczącej Naukowego Studenckiego Koła Pedagogiki Opiekuńczej przedstawiła efekty autorskiego programu naukowo – praktycznego na temat wsparcia dzieci z rodzin zastępczych kierowanego przez dr Grażynę Gajewską od 2003 roku w opinii studentów.

Wsparcie rodzin zastępczych przez PCPR na podstawie badań własnych wykonanych w ramach pracy magisterskiej przedstawiła studentka V roku pedagogiki Magdalena Radzio.

Sytuację szkolną dzieci z rodzin zastępczych – obszary wsparcia oraz rodzinę zastępczą w opinii studentów UZ opracowaną na podstawie ankiety przez studentów IV OiPNS zaprezentowała dr Grażyna Gajewska.

Podsumowując seminarium traktowane jako wstęp do planowanej za rok ogólnopolskiej konferencji naukowej dr Grażyna Gajewska zobowiązała się do jej organizacji i zaprosiła zainteresowane osoby do aktywnego w niej udziału.

Zakładamy, że podjęta inicjatywa przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukowego tą ważną problematyką, stworzy formę dobrej współpracy UZ ze środowiskiem lokalnym. Traktujemy ją jako pierwsze spotkanie i liczymy na jej wpisanie w kalendarium spotkań naukowych na UZ. Mamy nadzieję także na nawiązanie dobrego kontaktu z osobami praktycznie zaangażowanymi w zastępcze rodzicielstwo i rozwiązanie niektórych lokalnych trudności.

Dziękuję wszystkim osobom, za sprawą których Dni rodzinnej opieki na UZ mogły być zrealizowane w takim kształcie jakim były.

Inicjator i główny organizator Dni rodzinnej opieki zastępczej na UZ dr Grażyna Gajewska

Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ Opiekun Naukowego Studenckiego Koła Pedagogiki Opiekuńczej

SPRAWOZDANIE NAUKOWEGO KOŁA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ ZA SEMESTR ZIMOWY 2007/2008

1. Przyjęcie nowych członków koła (październik/ listopad 2007r.)

2. Współpraca studentów z dziećmi z rodzin zastępczych – udzielanie pomocy w zakresie wiedzy szkolnej. Obecnie pod opieką mamy 40-cioro dzieci, które potrzebują wsparcia w nauce. Opieka nad dziećmi trwa przez cały rok szkolny, a ewaluacje toku postępów dzieci przekazujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

 1. Zabawa Mikołajkowa

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu miasta Zielona Góra. Impreza zorganizowana została w Klubie 4 róże dla Lucienne dnia 15. 12. 2007r. W programie Mikołajek znalazły się:

• zabawy integracyjne

• prezenty mikołajkowe

• zabawy przy muzyce

• wizyta Mikołaja

• spotkanie i rozmowy z opiekunami dzieci

Naszym głównym celem była integracja dzieci i ich opiekunów – studentów. Jak co roku zależy nam bardzo na tym aby „nasze” dzieci nie czuły się samotne, wręcz przeciwnie pragniemy aby czuły, że komuś na nich zależy. Oprócz tego na takim kameralnym spotkaniu pani dr. G. Gajewska prowadzi rozmowy z rodzicami zastępczymi o ich problemach wychowawczych, emocjonalnych, społecznych. Z roku na rok widać większą otwartość do tego typu działań. Naszym zadaniem jest również pogłębienie więzi uczuciowej między samymi dziećmi a ich prawnymi opiekunami poprzez organizowanie dla nich wspólnych zabaw, konkursów.

 1. Dzień Wolontariusza

5 grudnia już od kilku lat obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zaprosił nas na uroczyste spotkanie. Na spotkanie została zaproszona również pani Wioletta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra, która wręczyła nam piękne róże i dyplomy podziękowania za pracę jaką wkładamy w realizację programu „Mój Przyjaciel”.

 1. STUDENCI DZIECIOM. UNICEF na Gwiazdkę 2007″

W dniach 3-16 grudnia 2007 roku Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej włączyło się w akcję pomocy najbiedniejszym dzieciom na świecie. Zorganizowaliśmy stoisko, gdzie można było zakupić rzeczy przekazane na ten cel przez UNICEF. Swoje stanowisko miałyśmy w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego na ulicy Ogrodowej. Udało się nam zebrać ok. 500 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEGO KOŁA PEDAGOGIKII OPIEKUŃCZEJ ZA SEMESTR ZIMOWY

1. Przyjęcie nowych członków koła (październik 2006r.)

2. Wybór nowego samorządu koła w skład, którego weszli: przewodnicząca – Anna Jankowska, zastępca – Jagoda Zdolska, sekretarz – Rafał Gałka. ( 06.11. 2006r.)

3. Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu miasta Zielona Góra. Impreza zorganizowana została w Klubie Studenckim Kotłownia dnia 13. 12. 2006r. W programie Mikołajek znalazły się:

 • zabawy integracyjne

 • prezenty mikołajkowe

 • zabawy przy muzyce

 • wizyta Mikołaja

 • spotkanie i rozmowy z opiekunami dzieci

Naszym głównym celem była integracja dzieci i ich opiekunów.

4. Współpraca studentów z dziećmi z rodzin zastępczych – udzielanie pomocy w zakresie wiedzy szkolnej. Obecnie pod opieką mamy 40-cioro dzieci, które potrzebują wsparcia w nauce. Opieka nad dziećmi trwa przez cały rok szkolny, a ewaluacje toku postępów dzieci przekazujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

5. Przeprowadzenie badań ( Arkusz zachowania się ucznia – B. Markowskiej, Poczucie wsparcia społecznego w szkole – G. Gajewskiej) z dziećmi z rodzin zastępczych i ich wychowawcami w celu przeprowadzenia konferencji w październiku, dotyczącej problematyki rodzin zastępczych, (styczeń/luty 2007)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEGO KOŁA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ ZA SEMESTR LETNI 2007r.

1. Uczestnictwo w Dniach Otwartych Uniwersytetu Zielonogórskiego ( 25.03.2007r.)

W ramach promowania Uniwersytetu Zielonogórskiego jak i poszukiwania nowych członków, chętnych do zaangażowania się w pracę Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej, wystawiliśmy swoje stanowisko. Reprezentowała nas przewodnicząca Anna Jankowska.

2.Współpraca studentów z dziećmi z rodzin zastępczych – udzielanie pomocy w zakresie wiedzy szkolnej.

Obecnie pod opieką mamy 40-cioro dzieci, które potrzebują wsparcia w nauce. Opieka nad dziećmi trwa przez cały rok szkolny, a ewaluacje toku postępów dzieci przekazujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

3.Analiza przeprowadzonych badań ( Arkusz zachowania się ucznia – B. Markowskiej, Poczucie wsparcia społecznego w szkole – G. Gajewskiej) z dziećmi z rodzin zastępczych i ich wychowawcami.

4. Uczestnictwo w organizowanej przez Parlament Studencki Paradzie Bahanaliowej (15.maja 2007r.)

Pochód rozpoczął się Polonezem w rytm, którego wyruszyliśmy spod kampusu A w kierunku Deptaku. Przedstawiciele kół naukowych dostali szarfy z nazwą swojej organizacji, w których maszerowali aż pod scenę na Deptaku.

5.Uczestnictwo w organizacji Festynu z okazji Dnia Matki organizowanego przez prof. G. Miłkowską ( 26.05.2007r.) dla parafian kościoła Św. Józefa Oblubieńca.

Naszym zadaniem było zorganizowanie zabaw dla dzieci i ich rodziców, jak i poprowadzenie całej imprezy.

6. Ewaluacja toku postępów w nauce dzieci z rodzin zastępczych (12.06.2007)

Każdy student zajmujący się danym dzieckiem pisał swoja opinię o postępach edukacyjnych i wychowawczych podopiecznego. Odbyła się również dyskusja o problemach z jakimi zetknęli się opiekunowie podczas rocznej opieki nad dzieckiem.

7. Zorganizowanie zabawy dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Dnia Dziecka ( 17.06.2007r.)

Zabawa odbyła się przy kawiarni „Pod Aniołami” na ulicy Prostej. W programie imprezy znalazły się:

 • zabawy integracyjne, sprawnościowe,

 • konkursy

 • spotkanie i rozmowy z opiekunami dzieci

 • ognisko, przy którym dzieci mogły usmażyć sobie kiełbaski

 • prezenty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *